NL EN

De ontwikkeling van nieuwe meettechnieken is aan de ene kant een zegen voor de landmeters en anderzijds een zorg. Laserscanning is een van deze nieuwe technieken, maar ondanks de verdiensten zoals veelzijdigheid, snelheid en nauwkeurigheid, twijfelen veel landmeters over het gebruik ervan in hun eigen praktijk. Er blijft onzekerheid bestaan over de efficiëntie van deze meetmethode, de noodzaak ervan en voornamelijk de verwerking van de ingemeten gegevens tot bruikbare resultaten.

Met dit project willen de aanvragers de knowhow, opgedaan door enerzijds grote laserscanning projecten en door de praktijkervaring van de projectbegeleiders en anderzijds door basisonderzoek tot op het niveau van het zelf ontwikkelen van software voor de verwerking van laserscandata, overbrengen naar de Vlaamse landmeter KMO’s en andere potentiële gebruikers zodat zij zich een beter beeld kunnen vormen van de mogelijkheden, de principes (zowel meet- als verwerkingsprincipes) en de efficiëntie van laserscanning voor hun dagdagelijkse praktijkgevallen.

Tevens willen de projectaanvragers aan sensibilisering doen van de markt, door potentiële opdrachtgevers te inspireren.

Geplande evenementen

Nieuwigheden